Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (phó trưởng khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1987

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0