Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BS. Nguyễn Thị Mai (GĐ Trung tâm Hemophilia)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Trung tâm Hemophilia(Rối loạn đông máu)

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phạm Quang Tú

    5

  • Vu Quang

    5