Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BS. Nguyễn Thị Mai (GĐ Trung tâm Hemophilia)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Trung tâm Hemophilia(Rối loạn đông máu)

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Hoàng

  5

 • Nguyễn Thị Hoàng

  5

 • Mai Hoàng Thám

  5

 • Nguyen Duchanh

  5

 • Nguyễn Tất Thủy

  5

 • Le Duc Hoa

  5

 • thương đinh

  5

 • Nguyễn Trọng Sung

  5

 • Luong Tan Thu

  5

 • Đào Thị Linh

  5