Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1. Nguyễn Thị Hòa (Chyên Khoa Da Liễu, Nội Tổng Hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Da liễu

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1990

Phí khám : 150.000 đ