Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS.BS.Nguyễn Thế Thịnh (Trưởng bộ môn ngoại YHCT)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Khoa Y học Cổ truyền

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0