Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thành Nguyên (phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1985

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0