Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thái Sơn (Trưởng khoa thăm dò chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thăm Dò Chức Năng

Chuyên khoa : Khoa Thăm dò chức năng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0