Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Cường (Phó khoa Thận lọc máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận lọc máu

Chuyên khoa : Thận và lọc máu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0