Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Trường Chung (Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0