Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Trần Cảnh (phó khoa Chẩn đoán hình ảnh)

4

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Mắt, Thận - Tiết niệu, Ung bướu, Lão khoa, Viêm gan và tiêu hóa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vũ Đình sơn

    4