Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS.BSCK2. Nguyễn Thị Bích Thủy (Trưởng khoa hỗ trợ sinh sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ

  • Trần Quốc Huyên

    5