Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Thị Bảo Liên (Trưởng khoa điều trị tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị tích cực

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1973

Phí khám : 150.000 đ

  • Nguyễn Văn Quế

    5