Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Tấn Toàn (phó khoa Chi trên)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chi trên

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0