Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng khoa Phụ sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Phụ Khoa

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ

  • Trần Anh

    5

  • Đỗ Thị Thu Hà

    5