Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Nguyễn Roãn Tuất (Nguyên trưởng khoa phẫu thuật tạo hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ

Chuyên khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ, Thẩm mỹ, Di chứng bỏng, Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Lê Thuỳ Trinh

    5

  • Lê Thuỳ Trinh

    5