Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Quang Phú (phó Đơn nguyên Thần kinh - Lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Thần kinh-Lồng ngực

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0