Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Quang Khải (BS khoa Phụ Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0