Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Quang Huệ (Trưởng phòng Y tế cơ quan)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức 1111

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0