Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Quốc Đông (phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0