Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Ngọc Trung (phụ trách khoa YHCT)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0