Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Ngọc Thiện (P. Trưởng khoa chăm sóc bàn chân)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh lý bàn chân

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0