Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Ngọc Thiện (P. Trưởng khoa chăm sóc bàn chân)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh lý bàn chân

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ