Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Ngọc Phúc (Trưởng khoa Viêm gan)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Viêm gan

Chuyên khoa : Viêm gan, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0