Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Oanh (phó khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Minh Xuân

  5

 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc

  5

 • Nguyễn Thị Minh Xuân

  5

 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc

  5

 • Nguyen Loan

  5

 • Nguyễn Đan Chi

  5

 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc

  5

 • Nguyễn Bích

  5

 • đặng đình hoàn

  5

 • Nguyễn Thị uyên

  5