Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Oanh (phó khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Hữu Quang

  5

 • Nguyễn Hoan

  5

 • Nguyễn Thị Minh Xuân

  5

 • Nguyễn Thanh Tùng

  5

 • Lê Thị Lương

  5

 • Le Bao Lam

  5

 • Le Bao Lam

  5

 • Nghiêm Thị

  5

 • Phạm Thị Mai

  5

 • Lê Kim Ngân

  5