Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Ngọc (P.trưởng khoa Bại não)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Bại Não

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thần kinh, Sản khoa, Hiếm muộn, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0