Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Nam Giang (p. Trưởng khoa Bỏng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bỏng

Chuyên khoa : Bỏng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0