Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Minh Tuấn (p. Trưởng khoa cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0