Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Mạnh Thắng (phó khoa Đẻ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Đẻ

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0