Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Tuấn

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Huyết học - Truyền máu, Nhi khoa, Sốt xuất huyết

Đơn vị : BV Nhi đồng 1

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Ngọc Thạch

  5

 • Võ Đức Tâm

  5

 • Nguyễn Trần Diệu Thúy

  5

 • Võ Thị Tuyết Giang

  5

 • Lã Minh An

  5

 • Lã Minh An

  5

 • Võ Thị Tuyết Giang

  5

 • Vũ Huỳnh Ngọc Mai

  5

 • Võ Thị Tuyết Giang

  5

 • Trần Thị Hường

  5