Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng khoa Sốt xuất huyết-Huyết học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Sốt xuất huyết - Huyết học lâm sàng

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu, Nhi khoa, Sốt xuất huyết

Đơn vị : BV Nhi đồng 1

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0