Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Minh Hiền (Trưởng khoa Hóa sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hóa Sinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Ung bướu, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0