Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS.Nguyễn Mạnh Hà (p.Trưởng khoa Nội chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Phí khám : 150.000 đ