Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Mạnh Hải (Trưởng khoa nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tâm lý trầm cảm, Rối loạn thần kinh thực vật

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0