Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Lê Bảo Tiến (Viện trưởng viện CTCH - BV Việt Đức)

4.3

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Cơ - Xương - Khớp, Chấn thương chỉnh hình cột sống

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Ha Viet dung

    3

  • Phùng Thị Định

    5

  • Cao Võ Hoàng Long

    5