Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Kiều Hoa (Phó trưởng khoa Hoá Sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hóa Sinh

Chuyên khoa : Hóa sinh lâm sàng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0