Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

Nguyễn Khắc Đức (Nguyên p.trưởng bộ môn phẫu thuật thực hành)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Gan mật

Chuyên khoa : Gan mật

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1958

Phí khám : 150.000 đ