Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS. Nguyễn Hữu Chút (Kỹ thuật viên-trg khoa Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0