Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Hữu Trường (Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dị Ứng

Chuyên khoa : Dị ứng, Miễn dịch

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0