Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Hợp (phó khoa Nội tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nhi khoa, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1986

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0