Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Hòa (GĐ Trung tâm Sàn chậu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sàn - chậu

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0