Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Hoàng Long (Phó khoa Phẫu thuật cột sống)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật cột sống

Chuyên khoa : Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0