Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Hoàng Hoà (Trung tâm kỹ thuật cao)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Trung tâm phẫu thuật nội soi

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0