Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng khoa Thận nhân tạo)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận Nhân Tạo

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0