Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Giang Thanh (Phó trưởng khoa Y học dân tộc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Y học dân tộc

Chuyên khoa : Thần kinh, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ