Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Giang Thanh (Phó trưởng khoa Y học dân tộc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Y học dân tộc

Chuyên khoa : Thần kinh, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0