Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Duy Tuân (Giáo viên bộ môn YHCT)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Nội Thận - Tiết niệu, Khoa Y học Cổ truyền

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0