Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Du (Giảng viên Y - Dược cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thần kinh - Tâm thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0