Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Duy Tuyển (Phó khoa phẫu thuật thần kinh 2)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật Thần kinh

Chuyên khoa : Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0