Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Duy Thức (PGĐ BV Tuệ Tĩnh)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0