Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BS. Nguyễn Đình Tân (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Kiếm soát nhiễm khuẩn

Chuyên khoa : Khoa Chống nhiễm khuẩn

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0