Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Doãn Phương (Viện trưởng viện sức khoẻ tâm thần)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Viện sức khoẻ tâm thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Minh Đức

    5