Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Đại Nam (phó Khoa Cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0