Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Đại Nam (phó Khoa Cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ