Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Diệu Linh (phó trưởng khoa Khám bệnh)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Ung thư, Ung thư Vú, Ung thư Tử cung-Buồng trứng

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn phong lưu

  5

 • Ngô Khoai sắn

  5

 • Nguyễn Huệ

  5

 • Nguyễn Thành Đa

  5

 • Nguyen Thiphuong

  5

 • Nguyen Thiphuong

  5

 • Tran Bich Thuan

  5

 • Nguyen Thiphuong

  5

 • Nguyen Thi Ha Mi

  5

 • Nguyen Thiphuong

  5