Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Diệu Linh (phó trưởng khoa Khám bệnh)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Ung thư, Ung thư Vú

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Anh Tuấn

  5

 • Đặng Anh Tuấn

  5

 • Dang Lê

  5

 • Nguyễn Tuấn Em

  5

 • Nguyễn Văn Lương

  5

 • Thai Thi Hien Luong

  5

 • Thai Thi Hien Luong

  5

 • Phạm thị A mừng

  4

 • Dinh Thi loi

  5

 • Đinh Viết Tuân

  5