Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Diệu Linh (phó trưởng khoa Khám bệnh)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ), Ung bướu, Ung thư, Ung thư Vú

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 250.000 đ

 • dương lan hương

  5

 • Nguyễn Tuấn Anh

  5

 • Nguyen THuong

  5

 • Nguyen THuong

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  5

 • Pang Tinh Hạnh

  5

 • Nguyễn Hồng Chiên

  5

 • Tuan Thanh

  5

 • Nguyễn Kim Hồng

  5

 • Nguyễn Hoàng Tô

  5