Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Đình Hòa (p.Trưởng phòng CTXH)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tế bào gốc

Chuyên khoa : Ghép tế bào gốc, Y học tái tạo

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0